Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

Image Image Image Image

چهارمین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی و شرکتی ایران

نقش مسئولیت اجتماعی دربنگاه های اقتصادی همواره ازجمله مهم ترین مسائل مهم بوده است که متاسفانه درایران این موضوع طی سالهای گذشته به طور کامل فراموش شده بود. به جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که درجهان امروزبرای دست یابی به رضایت و وفاداری مشتریان نسبت به یک بنگاه اقتصادی باید رعایت اصول اخلاقی توام با حفظ مسئولیت اجتماعی باشد که با وقوع چنین اتفاقی یک بنگاه اقتصادی می تواند به توسعه بازارامیدوارباشد.

Image
همراه مدیریت آرمانی (هم آ) و هم آورد برگزار می کند.

جایزه ملی مسئولیت اجتماعی

محور ها

محور های جایزه مسئولیت اجتماعی...

اهداف

اهداف جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بتگاههای اقتصادی ایران...

تاریخ برگزاری

اردیبهشت 1401...

رای دهی

شرایط رای دهی در سایت...

شرایط داوری

شرایط داوری جایزه مسئولیت اجتماعی...

ثبت نام در جایزه

تاریخ شروع ثبت نام: ماه 1400 آغاز پایان ثبت نام:-------------------- ...

300 شرکت فعال

۲۵ داور

موسسه هم آ برگزار می کند.

معرفی جایزه مسئولیت اجتماعی

اهداف جایزه ملی مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاههای اقتصادیاهداف جایزه ملی مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاههای اقتصادی

وزارت راه و شهرسازی حامی اصلی رویداد چهارم

فرایند خود اظهاری آغاز شد

روابط عمومی مسئولیت پذیر

Image
تایماز سید مصطفایی
دبیر کل جایزه مسئولیت اجتماعی ایران
Image
چهارمین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاههای اقتصادی ایران

اخبار و رویدادهای جایزه مسئولیت اجتماعی

معرفی تازه ترین اخبار و رویدادهای جایزه مسئولیت اجتماعی را در این بخش می توانید پیگیری نمایید .

حامیان جایزه مسئولیت اجتماعی

وزارت راه و شهرسازی
شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل ونقل (تین نیوز)
هفته نامه حمل ونقل
خانه کارگر
دکتر csr
انجمن تجارت الکترونیکی ایران
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
انجمن روابط عمومی ایران
فرمانداری تهران
به بالا