Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

نمایشگاه تجربیات مسئولیت اجتماعی

این نمایشگاه تجربیات مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی را در ابعاد رهبری،کارکنان و صنعت (زنجیره تامین)،محیط زیست و جامعه و چگونگی مشارکت با سازمانهای غیر دولتی و خیریه را در بر می گیرد.


بنگاه ها می توانند تجربیات خود را بصورت جزوه ، پوستر ، روزنامه دیواری ، فیلم ، عکس ارائه دهند

به بالا