Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

قطار چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی وپایداری سرعت گرفت

قطار چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری سرعت گرفت


تایماز سید مصطفایی ؛ دبیرکل جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ایران از روند رو به جلو این رویداد و افزایش سرعت حرکت قطار این مسیر خبر داد .


به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم سید مصطفایی گفت : فرایند ثبت نام شرکتها در رویداد چهارم از آبان ماه امسال آغاز گردیده است و با توجه به شرایط کرونا و بحران های حاکم بر نظام اقتصادی شرکتهای ایرانی استقبال برای ثبت نام و حضور در این رویداد تا کنون خوب بوده است.


 دبیر کل جایزه چهارم افزود ؛ عدم تندیس و لوح فروشی در این رویداد ، ارزیابی و داوری شفاف و ایجاد ارزش افزوده متعدد برای شرکتهای ثبت نام شده موجب گردیده است که تمایل بنگاه های اقتصادی جهت حضور در جایزه چهارم بیش از سایر رویداد های مشابه باشد .


ایشان ، آغاز فرایند های ممیزی شرکتهایی که دفترچه خود اظهاری را تکمیل و به دبیرخانه علمی ارسال نموده اند و تصریح نمود جلسات کمیته داوران پس از وصول دفترچه خود اظهاری از شرکتها  و گزارش های ارزیابی ، یک هفته قبل از مراسم اختتامیه تشکیل و اعضای این کمیته به بررسی این اسناد پرداخته و نتایج در روز اختتامیه اعلام خواهد شد .


دبیر کل جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری ؛ به اهمیت این رویداد در معرفی شرکتهای پیشرو و نمونه های موفق ایرانی و ترویج ، توسعه این مفهوم در شفافیت و پاسخ دهی به مطالبات اجتماعی و زیست محیطی اشاره نموده و این مسیر را راهی برای پایداری ، استفاده از انرژی های نو ، کاهش معضلات اجتماعی و زیست محیطی در کنار نوآوری و کارآفرینی مسئولانه برشمرد .


جایزه چهارم مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ایران در نبود شرایط فورس ماژور ، اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد .

به بالا