Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

وزارت راه و شهرسازی حامی اصلی رویداد چهارم

وزارت راه و شهرسازی همکار و حامی اصلی چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ایران شد .
وزرات راه و شهرسازی همانند سه دوره قبلی رویداد جایزه مسئولیت اجتماعی ، همکاری و حمایت خود را اعلام نمود .
در سه دوره قبل نیز مرکز توسعه و سیاست های راهبردی و مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی در برگزاری رویداد همکاری مستمری را با دبیرخانه دائمی داشته و وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری انتخاب شد.

به بالا