Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

روابط عمومی مسئولیت پذیر

به گزارش روال عمومی ، چهارشنبه سوم آذر ماه ، با همکاری دبیرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران و انجمن روابط عمومی ایران به میزبانی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، نشست علمی _ کاربردی « روابط عمومی مسئولیت پذیر » با قانون میکروفن آزاد بر گزار خواهیم شد .
ساختار روابط عمومی به دلیل ماهیت خود و ابزار های در اختیار می تواند محل توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی بنگاه ها باشد و از سوی دیگر برای تحقق این مهم ابتدا باید خود مسئولانه رفتار نموده و شفاف باشد و بعد از آن از سایر واحد های بنگاه و دیگر ذینفعان بخواهد تا مسئولانه رفتار نمایند .
در این نشست علمی که حتما با رعایت حداکثری پروتکل ها برگزار خواهد شد ، ضمن بررسی این موارد ، روابط عمومی مسئولیت پذیر را توصیف کرده و آن دانش را به اشتراک خواهیم گذاشت .
در این نشست تایماز سید مصطفائی دبیرکل  و مرتضی بهنام رئیس شورای اطلاع رسانی جهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی  حضور خواهند داشت . 
این نشست ها در راستای پیش سمینار و کارگاه های قبل از آغاز مراسم اختتامیه جایزه چهارم برنامه ریزی شده است .
 جهت هماهنگی شرکت در این نشست می توانید با دبیرخانه اجرایی نمایید .

به بالا