Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

ارزیابی شرکت های حاضر در رویداد چهارم شتاب گرفت

بنابه گزارش روابط عمومی، تایماز سید مصطفایی دبیر کل جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی از شتاب گرفتن ارزیابی و ممیزی شرکت های حاضر در رویداد چهارم خبر داد.


تایماز سید مصطفایی گفت: با توجه به نحوه و روند برگزاری در جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری لازم میباشدکه شرکت ها نسبت به ارائه گزارش خود اظهاری اقدام نمایند و پس از آن ممیزی و ارزیابی از شرکت ها صورت بگیرد. بنابراین میبایست بنگاه ها ی حاضر در این رویداد نسبت به این موضوع حساس بوده و آنرا در دستور کارخود قرار دهند.


دبیر کل جایزه ادامه داد ؛ امتیاز و وزن های متغیر و ثابت در ارزیابی نهایی براین اساس که گفته شد خواهد بود.در این مسیر کمیته داوران و کمیته ارزیابی دبیر خانه دائمی پذیرش گزارش های ارسالی از سوی شرکت ها و ارزیابی از محل کارخانه ، سایت ها و دفتر مرکزی ایشان را شتاب داده است و نیاز است که بنگاه ها همکاری مقتضی را با دبیرخانه دائمی انجام دهند. چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ایران 31 اردیبهشت ماه سال جاری درمحل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

به بالا