Image

اسفند ۱۴۰۰

۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

مقالات ارسالی به چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری در فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر خواهد شد

مقالات ارسالی به چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری در فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر خواهد شد.


به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم؛ تایماز سید مصطفائی دبیرکل جایزه از انتشار مقالات شرکت‌کنندگان در فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات خبر داد .
تایماز سید مصطفائی گفت ؛ با مذاکره های انجام شده و اعلام حمایت معنوی و علمی دکتر محمد رضا حقیقی مدیر مسئول این فصلنامه، مقرر شد که شرکنندگان رویداد بتوانند مقاله های دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود در حوزه مسئولیت اجتماعی و ارتباطات و یافته های جدید خود را پس از تایید دبیرخانه دائمی در این فصلنامه منتشر کنند ، این اقدام می تواند گامی در جهت ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط بنگاه های اقتصادی و توجه به اهمیت این موضوع باشد .
دبیرکل جایزه چهارم افزود ؛ با رویکرد علمی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی می توان اقدام های مثمر ثمری را در جامعه هدف و در راستای نقشه راه آن شرکت انجام داد و از سوی دیگر با انتشار این نتایج در فصلنامه های معتبر و مرتبط بتوان الگو های موفق داخلی را معرفی و ترویج داد .
سید مصطفائی انتشار نتایج و یافته های مسئولیت اجتماعی شرکتی یک بنگاه را خود یک اقدام مسئولانه بر شمرد .
چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار ، سی و یکم اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.لینک خبر

به بالا