نمایشگاه جانبی

وزارت راه و شهر سازی

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان آفریقا
021-88206711
info@hamagroup.ir

نمایشگاه تجربیات مسئولیت اجتماعی

این نمایشگاه تجربیات مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی را در ابعاد رهبری،کارکنان و صنعت (زنجیره تامین)،محیط زیست و جامعه و چگونگی مشارکت با سازمانهای غیر دولتی و خیریه را در بر می گیرد.
بنگاه ها می توانند تجربیات خود را  بصورت جزوه ، پوستر ، روزنامه دیواری ، فیلم ، عکس ارائه دهند
اولین جایزه مسئولیت اجتماعی
اولین جایزه مسئولیت اجتماعی
Image
Image
Image
Image
نمایشگاه
نمایشگاه
دومین جایزه مسئولیت اجتماعی
دومین جایزه مسئولیت اجتماعی
Image
Image
Image
logo.png

Search