مخاطبان اصلی جایزه

Image

همراه مدیریت آرمانی ( هم آ)

......

مخاطبان اصلی جایزه مسئولیت اجتماعی و شرکتی

1- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و کارشناسان در شرکت‌های هلدینگ (مادر تخصصی)
2- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و کارشناسان ارشد شرکت ها در سازمان های دولتی و خصوصی اعم از تولیدی یا خدماتی
3- مدیران ارشد ، استراتژیست ها، مشاوران حقوقی سازمان ها و فعالان در بازارهای پول و سرمایه و تحلیلگران مالی
4- مشاوران، پژوهشگران، اساتید در حوزه مدیریت، هلدینگ ها، حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری
5- سیاست مداران، قانون گذاران و مقررات گذاران به ویژه مجلس ، وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی ایران، بانک مرکزی، شورای شهر ها،شهرداری ها ،سازمان سرمایه گذاری خارجی
logo.png

Search