نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی، محمد صفری معاون مرکز توسعه سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی با صدور پیامی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های شبانه روزی دبیرخانه دائمی جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران از اهتمام وزارت راه و شهرسازي بر نهادينه سازي مسئوليت اجتماعي در شركتها و سازمانهاي تابعه خبر داد:

محمد صفری ادامه داد؛ هیچ بنگاه، دولت و یا سازمان غیر انتفاعی که به تجارت عمومی می پردازد، به منظور آسیب به جامعه شروع به کار نمی کند، اما سازمان ها می توانند پیامدهای ناخواسته ای را به بار آورند که غالبا از اهداف سازمان سرچشمه نمی گیرند، بلکه ناشی از شیوه ها و استراتژی های به کار رفته در جهت اهداف سازمانی هستند.
معاون مرکز توسعه و سیاست های راهبردی افزود؛ یکی از ماموریت های این مرکز نهادینه سازی و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در ستاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه می باشد که سازمان های مذکور باید با درک شرایط متغیر محیطی و اجتماعی و توجه به موضوعات زیست محیطی به ادامه فعالیت بپردازند و این میسر نخواهد گشت مگر با سرلوحه قرار دادن مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در حوزه مسئولیت اجتماعی که قطعا در سایه آن، ذینفعان سازمان بهره مندی مناسبی خواهند داشت.


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط گروه نرم افزاری دیما ، قدرت یافته از دیما سی ام اس
تمامی حقوق برای نشان مسئولیت اجتماعی محفوظ است.