پروانه مافي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی حضور یافت

پروانه مافي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي: رابطه بسيار نزديكي بين مسئولیت اجتماعي سرمايه اجتماعي كه مردم هستند وجود دارد

پروانه مافي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني ضمن تعريف جايگاه و اهميت مسئولیت اجتماعي گفت : مسئولیت اجتماعي دربرگيرنده شفافيت فعاليت هاي كسب و كار براساس ارزشهاي اخلاقي منطبق با الزامات قانوني است كه به دنبال خود احترام به افراد، تشكل ها، مسايل اجتماعي و فرا اجتماعي و در اصل ارزش آفريني همه جانبه و يكپارچه را به دنبال دارد.

وي افزود : شركت ها علاوه بر كسب سود اقتصادي حاصل از فعاليت هاي خود از اثرات و تبعات مسئولیت اجتماعي منتفع مي شوند و اين اثرات و تبعات بر ذينفعان آنها اثر مي گذارد.

مافي با بيان اينكه شايد تصور شود واژه مسئولیت اجتماعي و كاركردهاي آن از غرب وارد فرهنگ ما شده گفت : مفهوم مسئولیت اجتماعي ظاهرا وارداتي از غرب است اما كاركردهاي آن براي ما خيلي آشناست و ما آنرا با مفهومي لطيف تر و زيباتر به نام كار در راه رضاي خدا و خدمت به خلق در ادبيات سراسر ارزشمند ديني و ملي خود مي بينيم.

وي ادامه داد : مسئولیت اجتماعي درمفاهيم ديني و آييني ما جاي گرفته و اين موضوع كمك مي كند تا اين حوزه بيش از پيش در كشور موفق عمل نمايد.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر نقشي كه مجلس در تصويب قوانين و لوايح مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعي مي تواند داشته باشد گفت : از نگاه مجلس داريم به سمتي مي رويم كه بنگاهها و شركت هاي اقتصادي كه داوطلبانه به مسئولیت اجتماعي خود عمل مي كنند تشويق شوند. براين اساس تلاش داريم تا با اين گروهها بيشتر ارتباط برقرار كرده و با شناخت جامع تر از فعاليت هاي آنها در تصويب قوانين به سمتي حركت كنيم كه به بهبود فعاليت آنها كمك كند.

مافي در پايان با اشاره به رابطه بسيار نزديكي بين مسئولیت اجتماعي سرمايه اجتماعي كه مردم هستند گفت : اعتماد مردم سرمايه اجتماعي تلقي مي شود و بايد قدر اين سرمايه را دانست. مردم وقتي اعتماد مي كنند اتفاقات خوبي در كشور مي افتد و بايد اين سرمايه اجتماعي بيش از هميشه تقويت شود.


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط گروه نرم افزاری دیما ، قدرت یافته از دیما سی ام اس
تمامی حقوق برای نشان مسئولیت اجتماعی محفوظ است.