کارگاه دوم نحوه خوداظهاری برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی نحوه خود اظهاری و ارائه گزارش در "دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی" با حضور نمایندگان شرکت های حاضر در رویداد مذکور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، دومین کارگاه آموزشی نحوه خود اظهاری و ارائه گزارش در "دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی" با حضور نمایندگان شرکت های حاضر در رویداد مذکور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

آشنایی با GRI ، اصول گزارش دهی پایدار، تکمیل اظهارنامه و شرایط حضور در بخش های دومین جایزه مسئولیت اجتماعی از مباحث مطروحه در این جلسه توسط خانم مهندس احمدی فرد بود.

تایماز سید مصطفایی، دبیر جایزه ضمن توضیح اهمیت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و اثرات آن بر ذینفعان، در خصوص جایزه اول که در سال 1396 برگزار گردیده بود، توضیحاتی ارائه نمود.


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط گروه نرم افزاری دیما ، قدرت یافته از دیما سی ام اس
تمامی حقوق برای نشان مسئولیت اجتماعی محفوظ است.