اخبار و رویداد های جایزه مسئولیت اجتماعی

آغاز بکار دبیرخانه سومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران

به گزارش روابط عمومی، دبیرخانه سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران آغاز به کار نمود.

بنابراین گزارش، تایماز سید مصطفایی دبیر جایزه گفت؛ با عنایت به برگزاری باشکوه و مطلوب دو دوره پیشین این جایزه از سویی و درخواست و استقبال بنگاه های اقتصادی و خدماتی جهت حضور در این رویداد از سوی دیگر، دبیرخانه دائمی ، ساز و کار سومین دوره جایزه را در دستور کار خود قرار داد.
مصطفایی ادامه داد؛ در این دوره نیز همانند سنوات گذشته شورای سیاستگذاری و کمیته داوران با حضور شخصیت ها، چهره های تصمیم ساز و تصمیم گیر از سه قوه مجریه،مقننه و قضایی، سازمان های مردم نهاد، انجمن های صنفی ، دانشگاه ها و شبکه مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا شکل خواهد گرفت.
برگزاری پیش سمینارها و کارگاه های تخصصی قبل از رویداد از جمله برنامه های جایزه سوم می باشد.
مصطفایی در پایان گفت؛ اخبار و اطلاع رسانی های بعدی از طریق پرتال جایزه مسئولیت اجتماعی (csraward.ir) بصورت رسمی انجام خواهد گرفت.

logo.png

Search