اخبار و رویداد های جایزه مسئولیت اجتماعی

شرکت های برتر مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی، تایماز سید مصطفایی دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار از پایان داوری نتایج ممیزی شرکتهای حاضر در سومین دوره جایزه خبر داد.
دبیر جایزه ادامه داد؛ امروز بیست و دوم دی ماه با تشکیل کمیته داوران در محل وزارت راه و شهرسازی گزارش های مذکور بررسی و طبق استانداردهای تعریف شده ،توزیع امتیاز بین شرکتها صورت گرفت.
و در نهایت در فرایند ارزیابی و غربالگری ،شرکتهای برتر برای نامزدی و دریافت عناوین جایزه انتخاب و به رئیس شورای سیاست گذاری ،مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معرفی گردیدند.
شرکتهای برتر در روز دوشنبه بیست و سوم دی ماه در مراسم اختتامیه معرفی و تقدیر خواهند شد.

logo.png

Search