اخبار و رویداد های جایزه مسئولیت اجتماعی

اتمام ممیزی و آغاز داوری بنگاه های اقتصادی

تایماز سید مصطفایی،دبیرجایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار از اتمام ممیزی بنگاه های اقتصادی طبق گزارش های واصله توسط ارزیاب های مجرب و آغاز داوری خروجی ارزیابی ها و گزارش های پایداری توسط کمیته داوران خبر داد.
دبیر جایزه افزود؛ ارزیابی های بنگاه های اقتصادی طبق استانداردهای بین المللی و شرایط بومی شده برای داخل کشور توسط ارزیاب های آموزش دیده انجام گرفت.حضور در محل دفتر اصلی و کارخانه یا سایت اصلی در نقاط مختلف کشور،مصاحبه های میدانی با مدیران و کارشناسان،تطبیق اسناد مثبته و بازدید از فرایند های کاری یا تولیدی در این مدت صورت پذیرفت.
وی افزود؛ کمیته داوران نیز با حضور اساتید و دست اندرکاران این حوزه  تشکیل و بررسی آثار تا روز یکشنبه ، بیست و دوم دی ماه ادامه بافته و در نهایت منتخبین بنگاه های اقتصادی طبق استانداردهای موجود انتخاب و در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.
"سومین جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار" بیست و سوم دی ماه در محل مجموعه فرهنگی تلاش و با حضور مقامات دولتی،مجلس و مدیران خصوصی بر گزار خواهد شد.

logo.png

Search